Vertrouwenscontactpersoon

De Sportstichting Lexmond wil dat er bij elke aangesloten sportvereniging veilige gesport kan worden. Het bestuur is van mening dat we er alles aan moeten doen om juist zaken als pesten, conflicten en ruzie discriminatie en seksuele intimidatie binnen de verenigingen te voorkomen.

Maar stel nu dat…

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen de sportverenigingen willen we dit graag voor zijn. Dit is dan ook één van de redenen waarom voor deze sportverenigingen een VCP te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om ervoor te zorgen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de verenigingen omgaan leuk en veilig blijft.

Gedragsregels seksuele intimidatie

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/coach/begeleider te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van deze mensen en sporters in concrete situaties.

Voorkomen is beter dan genezen

De VCP is er ook voor vragen die kunnen spelen voordat er problemen zijn. Bij een VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor spelers, trainers, coaches, ouders, begeleiders en vrijwilligers. Daarbij geldt: snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie. Zodat het niet verergert en herhaling voorkomen kan worden.

Vragen waarmee je terecht kunt bij de VCP

  • De manier van omgaan met elkaar binnen jouw team
  • Pesten en gepest worden
  • Het gevoel dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hiermee te maken heeft
  • Zorgen die je hebt over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging of team
  • Onzekerheid of twijfels over je eigen gedrag als trainer en/of coach
  • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • Maar ook wanneer je twijfelt of je met je vraag bij de VCP aan het juiste adres bent, kun je gewoon contact opnemen.

Vertrouwelijkheid

Dat het soms belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit gebeurt nooit zonder overleg en toestemming. De gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden zijn vertrouwelijk. Daar wordt niemand van op de hoogte gesteld zonder dat daar toestemming voor is gegeven. Tenzij er gevaar dreigt of er een dwingende reden is deze geheimhouding te doorbreken. De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoording van het bestuur van de Sportstichting Lexmond.

De VCP is niet voor

De VCP zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere begeleiding of opvang noodzakelijk is, zal dit altijd met toestemming van de betrokkene plaatsvinden buiten de Sportstichting Lexmond.

VCP Sportstichting Lexmond

Gerdien van Zessen

Mobiel: +31 (0)6 222 31 893

Scroll naar boven