Organisatie

Sportstichting Lexmond is verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van sportcomplex Het Bosch en het Lexmondse haventerrein en het via verhuur doen exploiteren van het op het sportcomplex gevestigde Dorpshuis en Sportcafé.

Sportstichting Lexmond functioneert als een overkoepelend orgaan en behartiger van de sportieve belangen van de aangesloten sportverenigingen.

Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

De stichting kent een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Elke aangesloten sportvereniging benoemt één bestuurslid (afgevaardigde) en die bestuursleden vormen samen met het Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur benoemt een Dagelijks Bestuur, bestaande uit tenminste vier leden, van wie een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en één of meerdere bestuursleden.

Dorpshuisraad

De activiteiten voor het via verhuur doen exploiteren van het op het sportcomplex gevestigde Dorpshuis zijn onder de stichting belegd bij het Dorpshuisraad.

Scroll naar boven