In memoriam: Amel de Wit

Op 9 mei 2024 ontvingen wij het trieste bericht dat oud-secretaris en bestuurslid van de Sportstichting Lexmond Amel de Wit is overleden. Amel was van 1980 tot en met 2018 actief in het bestuur van de Sportstichting Lexmond.

De kantinemedewerkers krijgen elke maand een stencil van de kantinecommissie in hun brievenbus met het verzoek op een bepaalde avond of een deel van de zaterdag dienst te doen. Sommigen doen dat al heel lang en zeer trouw. Helaas is er verloop – het aantal wordt minder en daarom hebben we aanvulling nodig; hoe meer mensen des te gemakkelijker het voor iedereen is. Vooral ook jonge mensen zouden we willen oproepen om je bij de club van medewerkers aan te sluiten Je kunt je via je eigen vereniging, bij de kantinecommissie of bij een bestuurslid van de stichting opgeven.

Doe het, geef je op, want je bent jong

of iets minder jong

en je wilt er ook bij horen.

Amel de Wit

Het is een stuk uit het document ‘Geschiedenis van de Sportstichting’ die Amel geschreven heeft tijdens zijn secretarisschap. Je kunt het hele geschreven stuk hier teruglezen.

Amel heeft zich onder andere ingezet voor de renovatie van de haven in 1980 en 1981, de aansluiting van nieuwe sportverenigingen, waaronder korfbalvereniging LKV en paardensportvereniging de Killesteynruiters, de renovatie van het ijsbaangebouw, de privatisering rondom exploitatie sportcomplex en de bouw van het huidige Dorpshuis. Maar dit is maar een kleine greep van alle activiteiten waar Amel, samen met medebestuursleden én vrijwilligers, in de tijd betrokken bij is geweest.

Amel in functie (voorgrond) samen met oud-voorzitter Sportstichting Bertus Mollenvanger en oud-burgemeester J.F. Koen bij het ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Zederik & Sportstichting Lexmond.

Het bestuur is hem veel dank verschuldigd voor de nauwgezette wijze waarop hij zijn taak heeft vervuld. Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en familie heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Scroll naar boven